Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten
< Terug

Privacybeleid


Het Jumbo - HEMA e-voucher platform is een product van Touch Promotions B.V in opdracht van Procter & Gamble. Wij zijn verwerker van de persoonsgegevens die via ahcadeaukaartactie.nl/bol worden verwerkt. Via deze privacyverklaring geven wij je inzicht in wat met je persoonsgegevens doen en hoe we dat veilig doen.


Contactgegevens

Touch Promotions B.V.
Villa California Building
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Email: privacy@touchincentive.nl

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-11-2022 en heeft versienummer 1.0.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
Doeleinden
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je gebruik te laten maken van de Jumbo - HEMA actie. Daarnaast verwerken we jouw persoonsgegevens als je ons een vraag of verzoek doet toekomen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om uw deelname aan de Jumbo - HEMA actie mogelijk te maken. Na beëindiging van de actie worden uw persoonsgegevens direct verwijderd tenzij een wettelijk verplichte bewaartermijn van toepassing is in welk geval we ons aan die wettelijke bewaartermijn houden.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchincentive.nl .

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruiken wij cookies?

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken. Dat zijn zogenaamde “functionele cookies”. Hiervoor is geen toestemming vereist. Ook gebruiken we Google Analytics cookies om inzage te verkrijgen in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers van de Woon Voordeelkaart. De instellingen van Google Analytics zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier is eveneens geen toestemming vereist.

We gebruiken geen andere cookies zoals bv. re-marketing cookies om een profiel van je op te bouwen. Hiervoor zou wel toestemming van de bezoeker van de website vereist zijn.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@touchincentive.nl , dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch Promotions tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar woonvoordeelkaart.nl. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?
Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@touchincentive.nl . Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.nl .HEMA cadeaukaart