Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten
< Terug

Actievoorwaarden


1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble Nederland B.V. gevestigd aan de Weena 505, te Rotterdam (hierna: ‘P&G’) in samenwerking met Jumbo georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.jumboactie.nl .

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Jumbo en/of P&G en/of de door P&G ingeschakelde organisatie voor de uitvoering van deze Actie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van deze Actie, zal door P&G bekend gemaakt worden via de website www.jumboactie.nl .

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is P&G gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Deze Actie begint op 28 november en eindigt op 4 december 2022 24.00 uur (hierna: “de Actieperiode”). Je kan de factuur/kassabon uploaden van 28 November t/m 18 December 2022 24.00 uur.

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.

1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze actie verwijderd.2. De Actie

2.1 Ga naar een fysieke Jumbo winkel of www.jumbo.nl. Upload na aanschaf van drie (2+1 gratis) actieproducten van Pampers, Always, Oral B, H&S, Gillette, Antikal en AmbiPur (met uitzondering van Ambi Pur toiletblokken) de kassabon op de actiewebsite www.jumboactie.nl .

2.2 Heb je een online bestelling gedaan? Dan upload je een kopie van de factuur die je van de bezorger hebt gekregen.

2.3 Upload jouw kassabon of factuur, vul de benodigde gegevens in op www.jumboactie.nl en vraag jouw HEMA e-voucher t.w.v. 5,00 euro aan. De HEMA e-voucher zal na controle van de kassabon/factuur via email worden gestuurd.

2.4 De scan/foto van je kassabon of factuur moet goed leesbaar zijn: de aangekochte producten, de Bonusvermelding, de datum en de transactiegegevens dienen goed zichtbaar te zijn. Wanneer deze gegevens niet leesbaar zijn, kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.

2.5 Je kunt maximaal drie (3) HEMA e-voucher per uniek huisadres/emailadres/IP-adres aanvragen.

2.6 Je ontvangt je HEMA e-voucher per e-mail. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct emailadres. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de email met de HEMA e-voucher. Heb je na de aanvraag geen e-mail ontvangen? Neem dan binnen de actieperiode contact op via www.jumboactie.nl/site/contact.html .

2.7 Alle producten van de merken Pampers, Always, Oral B, H&S, Gillette, Antikal en AmbiPur (met uitzondering van Ambi Pur toiletblokken).

2.8 De deelnemende producten zijn in de Bonus: je schaft er drie (3) aan en krijgt er één (1) gratis. Dit staat ook duidelijk vermeld op de kassabon c.q. factuur/kassabon).

2.9 De HEMA e-voucher is na de aanvraag maximaal drie (3) jaar geldig.

2.10 De HEMA e-voucher is alleen voor persoonlijk gebruik.

2.11 Op de HEMA e-voucher zijn de HEMA cadeaubonvoorwaarden van toepassing.

2.12 De HEMA e-voucher of de daarop nog van toepassing zijnde restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.

2.13 Je kunt de HEMA e-voucher gebruiken op het gehele HEMA assortiment.

2.14 De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden binnen drie (3) maanden na afloop van de Actie verwijderd. Je persoonsgegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan voor de verwerking van jouw aanvraag. Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord.

2.15 Bewaar de kassabon c.q. factuur tot je de HEMA e-voucher hebt ontvangen. We kunnen de kassabon c.q. factuur als bewijs opvragen.

2.16 Medewerkers van Jumbo zijn uitgesloten van deelname.3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan deze Actie staat open voor alle in Nederland of België woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden behalve de aankoop van een deelnemend actieproduct.

3.4 Per huishouden kan slechts driemaal worden deelgenomen. Een huishouden deelt eenzelfde woonadres, email- en/of IP adres. Let op: er wordt uiteraard ook gekeken naar de combinatie van deze drie gegevens. Niet bestaande huisadressen kunnen sowieso niet worden gebruikt. In geval van discussie zal een besluit worden genomen door P&G.

3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.6 P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.7 Je bent verplicht de kassabon c.q. factuur te bewaren tot het einde van de Actie.

3.8 P&G en/of de door P&G ingeschakelde organisatie voor de uitvoering van deze Actie zijn te allen tijde gerechtigd jouw aankoopbewijs op te vragen om jouw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kun je dit aankoopbewijs niet overleggen dan word je automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u de HEMA e-voucher niet.

3.9 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct e-mailadres. Op dit e-mailadres ontvangt de deelnemer zijn HEMA e-voucher. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze e-mail en het daardoor al dan niet ontvangen van de HEMA e-voucher. Heeft u na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Doe hier dan melding van binnen de Actieperiode (dus voor 18 december 2022 24.00 uur) via www.jumboactie.nl/site/contact.html .

3.10 P&G, als organisator van deze Actie, heeft Touch Promotions B.V. (hierna: “TP”) ingeschakeld om deze Actie uit te voeren. Beide partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en zullen de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerken in lijn met hun privacyverklaringen zoals beschikbaar op www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml en https://touchincentive.com/privacyverklaring/ . Beide partijen zullen jouw gegevens niet meedelen aan derde partijen en zullen jouw gegevens onmiddellijk na het beëindigen van deze Actie verwijderen. Je kan jouw recht op toegang, rectificatie, gegevenswisseling, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die beide partijen over je hebben, uitoefenen door het raadplegen van www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml en door contact op te nemen met privacy@touchpromotions.nl .4. HEMA e-voucher

4.1 Indien je voldoet aan de voorwaarden ontvang je een HEMA e-voucher t.w.v. 5,00 euro.

4.2 Per kassabon c.q. factuur kan je één aanvraag doen.

4.3 Per emailadres kan je drie aanvragen doen.

4.4 De HEMA e-voucher wordt aan het door jouw opgegeven emailadres verstuurd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het correcte mailadres.

4.5 P&G noch Touch Promotions, hierna “TP”, zijn verantwoordelijk voor het niet ontvangen van e-mails betreffende je aanvraag voor een HEMA e-voucher. Let er ook op dat e-mails in je spam terecht kunnen komen, check dit regelmatig.


5. Uitkering van de HEMA e-voucher

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen hebben recht op de HEMA e-voucher.

5.2 Alleen gedurende de actieperiode (28 november t/m 4 december 2022 24.00) uur kan je de kassabon c.q. factuur uploaden om de HEMA e-voucher aan te vragen.

5.3 De HEMA e-voucher is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten van P&G.

5.4 Gebruik van de door P&G ter beschikking gestelde bol.com HEMA e-voucher is voor rekening en risico van de deelnemer. P&G noch TP kan aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de HEMA e-voucher door de deelnemer. P&G noch TP is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit het gebruik van deze Actie.

5.5 Deze Actie wordt afgesloten op 18 december 2022 24.00 uur. Na deze datum kan je geen aanvraag meer doen voor een HEMA e-voucher.

5.6 De controle van de geüploade kassabon zal plaatsvinden binnen 5-10 werkdagen na uploaden van de kassabon.


6. Klachten

6.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend via het contactformulier op www.jumboactie.nl/site/contact.html .


Deelnemende producten

Deelnemende producten.pdf
application/pdf - 116.2kBHEMA cadeaukaart